quốc khánh

tin tức về quốc khánh mới nhất

Những bộ phim quý hiếm về Quốc khánh
 

02/09/2020

Phim “Sao Tháng Tám” trở thành của hiếm quý của Điện ảnh Việt Nam về đề tài Quốc khánh 2/9/1945.