Quảng Ninh: Nhìn lại 3 năm thực hiện Đề án 25

Đề án 25 của Quảng Ninh là một sáng kiến chính trị hành chính đột phá. Quá trình áp dụng vào thực tiễn đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, công chức, các cấp, các ngành và của toàn dân.

Thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Quảng Ninh đã nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá và tiến hành rà soát trong toàn hệ thống chính trị về tổ chức bộ máy, biên chế; quyết tâm đổi mới, khắc phục yếu kém, bất cập.

Cầu Bãi Cháy về đêm

Theo đó, Quảng Ninh đã thận trọng, công phu xây dựng Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” (Đề án 25); ban hành Nghị quyết 19 của Tỉnh ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong cả hệ thống chính trị.

Đây là một sáng kiến chính trị hành chính đột phá, đổi mới, sau 3 năm thực hiện, Đề án 25 đã mang lại nhiều hiệu quả cho Quảng Ninh. Đề án được đưa vào vận dụng thực tiễn đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, công chức, các cấp, các ngành và của toàn dân.

Tính đến thời điểm hiện tại,Quảng Ninh đã giảm 04 đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 107 phòng, đơn vị, đầu mối trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương (cấp tỉnh 56; cấp huyện 51); Ban hành Kết luận 38-KL/TU ngày 25/01/2017 để quyết liệt chỉ đạo.

Cụ thể, Quảng Ninh đã giảm 4 đơn vị thuộc UBND tỉnh do sáp nhập, chuyển đổi mô hình quản lý; sáp nhập Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Trung tâm GDTX&ĐTCB tỉnh và Trường huấn luyện cán bộ đoàn đội để thành lập Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ; sáp nhập Trường Cao đẳng VHNT&DL Hạ Long và Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Ninh thành lập Trường Đại học Hạ Long; chuyển chức năng quản lý nhà nước của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long về UBND thành phố Hạ Long, Ban Quản lý các Di tích trọng điểm tỉnh về Sở Văn hóa và Thể thao; tách Sở Du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thành lập mới Trường Cao đẳng nghề Việt - Hàn và nâng cấp Trường Trung cấp nghề Giao thông cơ điện thành Trường Cao đẳng, đồng thời sáp nhập Trường Trung cấp nghề XD&CN Quảng Ninh vào trường Cao đẳng này.

Cùng với đó, các ban đảng, cơ quan thuộc Tỉnh ủy đã giảm 4 phòng, 2 đầu mối trực thuộc; thực hiện mô hình bộ phận tài vụ, phục vụ... dùng chung đối với các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.MTTQ và các đoàn thể tỉnh đã giảm 9 đơn vị, đầu mối trực thuộc.

Các sở, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện giảm 41 phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc do sắp xếp, sáp nhập, chuyển chức năng, nhiệm vụ (26 phòng, 2 chi cục, 13 đơn vị); chuyển giao 17 đơn vị sự nghiệp công lập; 212 đơn vị thuộc chi cục và trung tâm các sở về UBND cấp huyện trực tiếp quản lý.

Các huyện, thị xã, thành phố đã giảm 51 phòng, ban, đơn vị trực thuộc, trong đó, thực hiện mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và đoàn thể ở 14 địa phương; sáp nhập Phòng dân tộc vào Văn phòng HĐND-UBND ở 4 địa phương; sáp nhập Trung tâm văn hóa thông tin với Đài phát thanh, truyền hình ở 4 địa phương; thành lập, đổi tên Đội thanh tra xây dựng - đô thị thành Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường 14/14 địa phương; tiếp nhận các đơn vị sự nghiệp thuộc một số sở về UBND cấp huyện quản lý (Giáo dục, y tế, nông nghiệp...); giảm 8 thôn, bản, khu phố thuộc 5 địa phương.

Các địa phương đã phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo sắp xếp lại hệ thống trường lớp: giảm 9 trường, 122 điểm trường và 463 lớp học thuộc 14/14huyện, thị xã, thành phố. Chuyển giao 13 Trung tâm HN&GDTX thuộc Sở Giáo dục Đào tạo về cấp huyện quản lý để sáp nhập với Trung tâm Dạy nghề để thành lập Trung tâm GDNN & GDTX; chuyển giao 4 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú từ trực thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo về cấp huyện quản lý; sắp xếp, chuyển đổi mô hình quản lý các trường, giảm điểm trường lẻ, lớp học ghép để nâng cao chất lượng đào tạo

Đã có 7/14 địa phương thực hiện sáp nhập Trung tâm y tế với Bệnh viện đa khoa. Rà soát, điều chỉnh quy mô Trạm y tế cấp xã phù hợp với điều kiện của địa phương, theo 3 mô hình: 77/186 Trạm thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định; 57/186 trạm thực hiện 1 chức năng (chỉ duy trì phòng dịch); 52/186 trạm duy trì 2 chức năng, phòng dịch và dịch vụ khác.

Đã có 13/14 huyện, thị xã, thành phố đã tiếp nhận Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật từ Sở NN và PTNT và hợp nhất với Trạm khuyến nông của huyện để thành lập Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp, cơ chế tự chủ về biên chế, tài chính.

Đặc biệt, Quảng ninh đã thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện tại 14/14 địa phương, đã ban hành quy chế làm việc và thống nhất các hoạt động chung 9 chung, 14 chia(về kết quả 02 năm thực hiện mô hình trên nêu mục 3).

Thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND 7/14 (50% đơn vị cấp huyện) 75/186 xã (40,32% cấp xã); Bí thư cấp ủy là chủ tịch UBND tại 2/14 đơn vị cấp huyện, 76/186 xã (đạt 40,9% cấp xã); người đứng đầu cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn cấp huyện; Cơ quan UBKT - Thanh tra 13/14 (92,8%) Ban tổ chức- phòng Nội vụ 12/14 (85,7%); Tuyên giáo-Trung tâm bồi dưỡng chính trị 14/14 (100%); Ban Dân vận-MTTQ ở 13/14 (92,8%) địa phương; Chánh văn phòng 3 bên Văn phòng cấp ủy, HĐND, UBND ở 2/14 (14,2%). (i2) Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố chiếm 98,15% (1.536/1.565).

Trao đổi với Infonet, ông Cao Tường Huy, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh cho biết, quá trình thực hiện Đề án 25, cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh đã nghiêm túc tự đánh giá sự lãnh đạo của Đảng trên địa bàn tỉnh, thấy rõ ưu điểm để tiếp tục phát huy và nhân rộng, phát hiện những yếu kém trong nội tại, tổ chức, cơ quan, đơn vị của mình, để tìm nguyên nhân và cách khắc phục. Từ đó, góp phần giải quyết được những hạn chế, yếu kém về năng lực, sức chiến đấu, phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

TIN LIÊN QUAN
Nguyên Trung
loading...
Loading...

Nổi bật

Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều