Quảng Bình: Xây dựng NTM đã làm thay đổi bức tranh cuộc sống xã vùng cao Hóa Phúc

Xã Hóa Phúc (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) là một xã vùng cao còn nhiều khó khăn, tuy nhiên từ khi bắt tay vào xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn ở đây đã có nhiều đổi thay, cuộc sống người dân từng bước được nâng lên.

Hóa Phúc là xã vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Minh Hóa, sau 10 năm triển khai, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Hóa Phúc đã hoàn thành 11/19 tiêu chí. Việc hoàn thành được 11 tiêu chí đã tạo tiền đề quan trọng để Hóa Phúc tập trung mọi nguồn lực hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.

Xã Hóa Phúc có gần trên 153 hộ, với trên 666 nhân khẩu sống, phân bố ở hai thôn Kiên Trinh và thôn Si. Là một xã vùng sâu, vùng xa, trước khi thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới Hóa Phúc còn gặp không ít khó khăn bởi xuất phát điểm thấp, người dân sống chủ yếu bằng nghề nông lạc hậu, thiếu vốn, địa hình lại không bằng phẳng.

Nhà Văn hóa Trung tâm xã Hóa Phúc được đầu tư xây dựng mới khang trang.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Hóa Phúc đã xác định đây là một mục tiêu vừa cấp thiết, vừa lâu dài là cơ hội để nâng cao cuộc sống cho người dân, tạo bước tiến mới trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Xã đã đẩy mạnh phát triển kinh tế nông- lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Theo đó, xã tập trung vào hai mũi nhọn là trồng rừng kinh tế và phát triển chăn nuôi. Từ trồng rừng, nhiều hộ gia đình của Hóa Phúc thu hàng trăm triệu mỗi năm, thoát khỏi đói nghèo. Kết cấu hạ tầng cũng được quan tâm xây dựng phục vụ sản xuất để xây dựng nông thôn mới.

Ông Cao Hữu Tồn, ở thôn Sy, xã Hóa Phúc cho biết: “Trước đây đường sá đi lại học hành của con em cũng như sản xuất rất vất vả do địa hình phức tạp. Nhờ sự đầu tư của Nhà nước nhất là từ khi thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã được đầu tư mạnh nên điều kiện đi lại đã tốt hơn, con em đến trường thuận tiện hơn. Thực hiện xây dựng nông thôn mới thôn bản được quy hoạch sạch đẹp hơn, và người dân được hướng dẫn sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, dễ tiêu thụ để nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo”.

Qua 10 năm thực hiện xây dựng Nông thôn mới, với sự quan tâm của các cấp các ngành,  hệ thống hạ tầng cơ bản được đầu tư nâng cấp đó là: Cải tạo hệ thống giao thông, xây mới nhiều công trình phúc lợi nhà văn hóa, trường lớp học... Tập trung các giải pháp, huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để từng bước hoàn thành các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay, Hóa Phúc đã hoàn thành 11/19 tiêu chí nông thôn mới.

Trồng rừng là một thế mạnh để Hóa Phúc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Cao Bá Đồng – Chủ tịch UBND xã Hoa Phúc cho biết: “Hóa Phúc là xã khó khăn nên khi thực hiện xây dựng nông thôn mới phải huy động và tận dụng mọi nguồn lực. Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, chúng tôi tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia, nhờ đó đã phát huy được nội lực, người dân tích cực góp công, hiến đất hiến tài sản để xây dựng đường sá, trường học… Nhờ đó mọi công trình khi triển khai đều rất thuận lợi, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng…”

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, xác định rõ những khó khăn, trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện địa phương. Hiện xã còn 8 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí giao thông; Tiêu chí Nhà ở dân cư; Tiêu chí Hộ nghèo; Tiêu chí Thu nhập; Tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm; Tiêu chí Thông tin và truyền thông; Tiêu chí Văn hóa; Tiêu chí Tổ chức sản xuất. Đây điều là những tiêu chí khó thực hiện đối với xã vùng đặc biệt khó khăn này nhưng xã sẽ tranh thủ các nguồn lực và huy động sức dân thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Mỗi năm, phấn đấu thực hiện đạt từ 1 đến 2 tiêu chí để xã hoàn thành các tiêu chí còn lại. 

Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, song với những cách làm và định hướng cụ thể của cấp ủy, chính quyền xã, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực trong nhân dân, Hóa Phúc đã và đang phấn đấu thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn trên xã vùng 135 này.

TIN LIÊN QUAN
Thanh Hà
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều