Quảng Bình: Đổi mới nội dung, phương thức vận động đồng bào có đạo

Với dự báo tình hình tôn giáo vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, các phần tử xấu, lợi dụng sự cố môi trường biển để kích động gây rối an ninh trật tự, Đảng bộ thị xã Ba Đồn triển khai nhiều giải pháp.

Nhận định tình hình tôn giáo vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là một số đối tượng cực đoan trong tôn giáo kết hợp với các phần tử xấu, lợi dụng sự cố môi trường biển để kích động, xuyên tạc, tạo cớ gây rối an ninh trật tự, chia rẽ giáo dân với chính quyền, Đảng bộ thị xã Ba Đồn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện nhất quán các chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới và tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Xác định nhiệm vụ ổn định tình hình trong tôn giáo là vấn đề cốt lõi để giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thời gian qua, Ban Thường vụ Thị uỷ Ba Đồn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị vùng giáo.

Thị xã Ba Đồn có đồng bào theo đạo chiếm trên 35% dân số toàn thị xã, trong đó chủ yếu là Công giáo. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo trong tình hình hiện nay, Ban Thường vụ Thị uỷ Ba Đồn đã tăng cường chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) về công tác tôn giáo gắn với học tập, tuyên truyền Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo đến cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và chức sắc, tín đồ tôn giáo trên địa bàn.

Ban chỉ đạo công tác tôn giáo thị xã sau khi được kiện toàn đã tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Thị uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo công tác tôn giáo, giải quyết và xử lý kịp thời các vụ việc liên quan, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng và tổ chức các lễ nghi tôn giáo ở các giáo xứ, giáo họ.

Ông Trần Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn cho biết: "Thị xã Ba Đồn hiện có 34 chi bộ vùng giáo, trong đó có 10 chi bộ khó khăn và đặc thù. Cùng với việc phân công các ban, ngành liên quan phụ trách, giúp đỡ từng chi bộ, Ban Thường vụ Thị uỷ đã trực tiếp chỉ đạo các cấp uỷ có chính sách ưu tiên trong quy hoạch dự nguồn, đào tạo, bồi dưỡng chuẩn bị nguồn cán bộ cho từng nhiệm kỳ và có chế độ đãi ngộ phù hợp.

Nhiệm kỳ 2016-2021, toàn thị xã có 399 đại biểu HĐND cấp xã, phường thì trong đó có 58 đại biểu là giáo dân; 33 đại biểu HĐND thị xã, có 2 vị là chức sắc, chức việc tôn giáo. Những cán bộ trong vùng giáo khi được giao công việc luôn phát huy vai trò, trách nhiệm và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Riêng năm 2017, Đảng bộ thị xã đã kết nạp được 3 đảng viên mới là người có đạo".

Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thị uỷ, cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và nội dung hoạt động, nên hiện tại ở các xã, phường vùng giáo không có thôn, tổ dân phố nào khuyết chi bộ, chi hội, chi đoàn. Theo đó, tỷ lệ tập hợp hội viên, đoàn viên của các đoàn thể chính trị-xã hội đạt khá cao như: Hội Nông dân đạt 95%, Hội Cựu chiến binh 97%, Hội Phụ nữ đạt 75%.

Ban Thường vụ Thị uỷ đã chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ban, ngành liên quan tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai và xây dựng các công trình tôn giáo. Năm 2017, các cấp chính quyền đã cấp phép xây dựng mới 3 công trình tôn giáo trên địa bàn.

Đảng bộ đã có chủ trương ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các địa bàn vùng giáo khó khăn như: các dự án tại thôn Cồn Sẻ, thôn Vĩnh Phước (xã Quảng Lộc), thôn Văn Phú (xã Quảng Văn)... Cùng với việc quan tâm đầu tư phát triển kinh tế-xã hội ở vùng giáo, Ban Thường vụ Thị uỷ còn chỉ đạo các cấp chính quyền trên địa bàn thị xã tạo điều kiện cho các chức sắc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo được sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo bình thường theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, nhận định tình hình tôn giáo vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là một số đối tượng cực đoan trong tôn giáo kết hợp với các phần tử xấu, lợi dụng sự cố môi trường biển để kích động, xuyên tạc, tạo cớ gây rối an ninh trật tự, chia rẽ giáo dân với chính quyền, Đảng bộ thị xã Ba Đồn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện nhất quán các chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới và tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Cùng với việc chủ động nắm chắc tình hình tôn giáo trên địa bàn, phát huy tốt vai trò người Công giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác vận động quần chúng trong đồng bào có đạo nhằm củng cố vững chắc hệ thống chính trị và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Huyền Anh
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều