Quảng Bình: Có 37 xã sụt giảm các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới

Đến nay, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM ở Quảng Bình có tổng số 1.922 tiêu chí đạt chuẩn. Tuy nhiên,áp dụng Bộ tiêu chí mới thì có 37 xã với 63 tiêu chí bị sụt giảm so với cuối năm 2017.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Quảng Bình (có 165 xã, phường, thị trấn) đến nay tăng thêm 33 tiêu chí đạt chuẩn so với cuối năm 2017, nâng tổng số tiêu chí đạt chuẩn lên 1.922 tiêu chí. Tuy nhiên, áp dụng Bộ tiêu chí mới thì có 37 xã với 63 tiêu chí bị sụt giảm so với cuối năm 2017.

Có 37 xã bị sụt giảm tiêu chí do chưa đáp ứng Bộ tiêu chí mới, trong đó huyện Quảng Ninh 03/15 xã, huyện Quảng Trạch 03/18 xã, thị xã Ba Đồn 04/10 xã, thành phố Đồng Hới 06/06 xã, huyện Bố Trạch 08/28 xã, huyện Minh Hóa 13/15 xã.

Người dân Quảng Bình hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Đối với 11 xã phấn đấu hoàn thành nông thôn mới năm 2018, đến thời điểm hiện tại, số tiêu chí bình quân đạt 15,6 tiêu chí/xã. Trong số 52 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới có 29 xã đáp ứng Bộ tiêu chí mới và 23 xã chưa đáp ứng. Số xã sụt giảm nhiều nhất là 04 tiêu chí và sụt giảm ít nhất là 01 tiêu chí.

Nguyên nhân là do Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 bổ sung thêm một số chỉ tiêu, nội dung mới với nhiều tiêu chí đòi hỏi cao hơn trước. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia đạt 6.359,7 tỷ đồng.

Các tháng cuối năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng bình quân 01 - 1,5 tiêu chí/xã, số xã dưới 10 tiêu chí ở huyện Minh Hóa còn khoảng 20%; tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí; xử lý dứt điểm nợ động xây dựng cơ bản; xây dựng Kế hoạch triển khai xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao hoặc xã nông thôn mới kiểu mẫu.

 

TIN LIÊN QUAN
Thanh Hà
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều