“Quản trị viên tập sự 2020”

tin tức về “Quản trị viên tập sự 2020” mới nhất

Vinamilk chính thức khởi động chương trình “Quản trị viên tập sự 2020”
 

04/08/2020

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) chính thức khởi động chương trình “Quản trị viên tập sự 2020” nhằm tìm kiếm các tài năng trẻ để đào tạo và phát triển đội ngũ quản lý tương lai, đáp ứng cho các giai đoạn phát triển của Công ty.