quân sự Ukraine

tin tức về quân sự Ukraine mới nhất

Ukraine muốn tái lập trận ‘Trân Châu Cảng’ mới với Nga?
 

22/12/2020

Theo nhà khoa học chính trị Ukraine, Tiến sĩ Zinovy Svereda, chính quyền Kiev nên phát triển một chiến lược quân sự cho việc giải phóng Crimea và Donbass.