quân sự

tin tức về quân sự mới nhất

Những công nghệ có thể thay đổi cán cân quân sự thế giới
 

05/03/2022

Công nghệ quân sự đã tiến một bước dài kể từ thời của những vũ khí thô sơ. Những tiến bộ trong công nghệ đã dẫn đến máy bay đa năng hơn, vũ khí dẫn đường bằng laser và máy bay không người lái chiến đấu.