quân phục giả

tin tức về quân phục giả mới nhất

Lên mạng mua quân phục Công an để ra oai, lừa tình
 

12/11/2021

Hải lên mạng đặt mua bộ quân phục Công an, quân hàm Thiếu tá với mục đích mặc lấy le và… lừa tình phụ nữ.