quản lý bệnh viện

tin tức về quản lý bệnh viện mới nhất

Đưa ứng dụng y tế thông minh vào bệnh viện
 

21/05/2019

Nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông minh trong lĩnh vực y tế đã được đưa ra tại Hội nghị quản lý chất lượng “Ứng dụng các giải pháp thông minh trên nền tảng số vào công tác quản lý bệnh viện” tổ chức tại TPHCM.