quân đội NATO

tin tức về quân đội NATO mới nhất

Chiến lược gia Ukraine đưa ra ‘mẹo’ để Mỹ hiện diện lâu dài ở Biển Đen
 

23/08/2020

Mỹ và NATO đang thể hiện mong muốn hiện diện quân sự vĩnh viễn ở Biển Đen, chiến lược gia Ukraine đã hiến “kế hiểm” để Washington thực hiện mong ước của mình.