quân đội campuchia

tin tức về quân đội campuchia mới nhất

Quan hệ căng thẳng, Mỹ bỏ chương trình đào tạo quân sự cho Campuchia
 

02/07/2021

Mỹ quyết định chấm dứt chương trình đưa sinh viên Campuchia sang đào tạo tại các trường quân sự ở Mỹ.