quận đoàn ngô quyền

tin tức về quận đoàn ngô quyền mới nhất

Xuất hiện cây ATM 'rút' được 5 tấn gạo mỗi ngày ở Hải Phòng
 

19/04/2020

Với thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Quận đoàn Ngô Quyền (Hải Phòng) đã xây dựng một cây 'ATM' cung cấp 5 tấn gạo mỗi ngày để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm phòng, chống dịch Covid-19.