PNJ

tin tức về PNJ mới nhất

Đại gia vàng bạc lỗ nặng trong quý 3 do dịch bệnh
 

23/10/2021

PNJ lỗ 159,5 tỷ đồng trong quý 3 năm nay dù cùng kỳ năm trước lãi ròng 202 tỷ đồng. hãng vẫn duy trì 100% lương thưởng cho nhân viên trong giai đoạn 82% số cửa hàng tạm đóng cửa; trả đầy đủ tiền thuê cửa hàng