pizza

tin tức về pizza mới nhất

Chưa tiêm vắc xin, Tổng thống Brazil phải đứng ngoài đường ăn pizza ở New York
 

21/09/2021

Tổng thống Brazil phải đứng ở ngoài đường để ăn pizza tại thành phố New York, Mỹ do ông chưa tiêm phòng vắc-xin Covid-19.