Phục hồi kinh tế

tin tức về Phục hồi kinh tế mới nhất

Gói phục hồi kinh tế sẽ tập trung vào nhóm chính sách hỗ trợ nào?
 

25/11/2021

Không tiết lộ về quy mô của gói hỗ trợ, song Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết sẽ tập trung vào 5 nhóm chính sách hỗ trợ chính.