Phục hồi kinh tế

tin tức về Phục hồi kinh tế mới nhất

Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ 4.0 để thích ứng với tình hình mới
 

09/09/2021

Các doanh nghiệp cần xem xét chuyển đổi mô hình kinh doanh mới bởi các quy trình, hệ thống, nguyên tắc trước đây có thể chỉ phù hợp trong bối cảnh cũ.