phong trào thi đua

tin tức về phong trào thi đua mới nhất

Động lực phát triển từ các phong trào thi đua của Agribank
 

16/07/2020

72 năm sau lời phát động thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, noi theo tấm gương mẫu mực của Người, phong trào thi đua yêu nước đã dần thấm sâu vào từng tế bào của xã hội, từng con người cụ thể.