phong tỏa tài sản

tin tức về phong tỏa tài sản mới nhất

Vụ Alibaba: Thêm 16 người sẽ bị phong tỏa tài sản
 

30/09/2019

Trong số 16 người nói trên có cả cha mẹ của Nguyễn Thái Luyện và một số Tổng giám đốc, Giám đốc các công ty con của Alibaba.