phòng họp không giấy

tin tức về phòng họp không giấy mới nhất

Trừ tài liệu mật, TP.HCM sẽ không sử dụng tài liệu giấy khi họp
 

22/07/2019

Thông tin trên được Văn phòng UBND TP.HCM cho biết ngày 22/7. Ngoài ra thành phố cũng yêu cầu những người tham gia họp phải nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị ý kiến phát biểu trước khi họp.