Phòng CSKT

tin tức về Phòng CSKT mới nhất

Bắt nguyên chủ tịch xã cùng thuộc cấp lập khống hồ sơ, chi tiêu sai quy định
 

06/09/2021

Mai Văn Hồng khi còn đương chức đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ thanh quyết toán phụ cấp một số chức danh không chuyên trách để lấy tiền ngân sách Nhà nước sử dụng, chi tiêu sai quy định.