phổ cập tiếng Anh

tin tức về phổ cập tiếng Anh mới nhất

Thầy trò thắp nến học và nỗi lo phổ cập Tin học, tiếng Anh cho học sinh lớp 3
 

06/11/2021

Hàng trăm học sinh ở các điểm trường lẻ miền núi Nghệ An đã được gom về trường chính để chuẩn bị cho việc phổ cập Tin học, tiếng Anh.