phí trước bạ giảm

tin tức về phí trước bạ giảm mới nhất

Người dân mua ô tô 'ngóng' giảm hàng trăm triệu phí trước bạ
 

20/06/2020

Người dân có nhu cầu mua ô tô đang ngóng chờ chính sách giảm 50% phí trước bạ, nhất là khi lãnh đạo Bộ Tài chính đã ký tờ trình Chính phủ...