phe đối lập venezuela kêu gọi đảo chính

tin tức về phe đối lập venezuela kêu gọi đảo chính mới nhất

Phe đối lập Venezuela kêu gọi đảo chính, Caracas mịt mù hơi cay và tiếng súng
 

01/05/2019

Hơi cay mịt mù cùng tiếng súng xuất hiện gần căn cứ không quân ở Thủ đô Caracas sau khi Tổng thống Venezuela tự phong cho công bố đoạn video kêu gọi đảo chính quân sự tổng lực nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro hôm 30/4.