Phát triển rừng phòng hộ

tin tức về Phát triển rừng phòng hộ mới nhất

Các nhà khoa học bàn cách phát triển bền vững hệ thống rừng phòng hộ
 

14/10/2020

Ngày 13/10/2020 tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM) tổ chức Hội thảo “Chính sách, đầu tư và quản lý bền vững cho hệ thống rừng phòng hộ Việt Nam”.