phát triển nông nghiệp bền vững

tin tức về phát triển nông nghiệp bền vững mới nhất

Lai Châu: Phát triển bền vững nhờ tái cơ cấu nông nghiệp
 

29/10/2020

Những năm qua, huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu đã thay đổi về mặt kinh tế. Với Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đã góp phần thay đổi tư duy, nhận thức của người dân huyện Tam Đường trong sản xuất nông nghiệp.