phát triển năng lượng

tin tức về phát triển năng lượng mới nhất

Tách bạch phạm vi đầu tư giữa Nhà nước và tư nhân trong các lĩnh vực năng lượng
 

27/07/2020

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, hiện Bộ Công Thương đang tiến hành nghiên cứu, sửa đổi Luật Điện lực để có cơ sở tách bạch rõ ràng phạm vi đầu tư giữa Nhà nước và tư nhân trong các lĩnh vực năng lượng.