phát triển kinh tế

tin tức về phát triển kinh tế mới nhất

Phú Yên phấn đấu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững
 

10/06/2020

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Phú Yên phấn đấu phát triển nhanh, bền vững, toàn diện; đi đầu thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.