phát triển kinh tế biển

tin tức về phát triển kinh tế biển mới nhất

Kiên Giang: Phấn đấu xuất khẩu thủy sản tăng bình quân 10%/năm
 

30/08/2021

Đó là một trong những mục tiêu của Kiên Giang về phát triển kinh tế biển giai đoạn 2021-230.