phát minh từ thời cổ đại

tin tức về phát minh từ thời cổ đại mới nhất

Những phát minh cổ đại vẫn được sử dụng đến... ngày nay
 

20/06/2020

Những phát minh cổ đại này vẫn giữ nguyên được hình dạng cũng như chức năng nguyên bản từ lúc được phát minh ra hàng nghìn năm trước.