Phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình

Ngày 15/ 9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020., Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đánh giá kết quả nhiệm kỳ vừa qua và nhấn mạnh những nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình trong nhiệm kỳ tới. Báo điện tử Infonet xin đăng toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước:

Phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa các đồng chí Lão thành Cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí khách mời và toàn thể các đồng chí đại biểu Đại hội.

Theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hôm nay tôi cùng các đồng chí đại diện một số cơ quan Trung ương về dự Đại hội đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và các đồng chí trong đoàn công tác, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu Đại hội, qua các đồng chí, tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thưa các đồng chí,

Tôi rất vui mừng là qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 – 2015, cũng là năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước có nhiều khó khăn, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hòa Bình đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng với những nét nổi bật là: Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân hàng năm đạt 9,1%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng Công nghiệp hóa. Bước đầu hình thành vùng kinh tế động lực, vùng sản xuất hàng hóa tập trung cây ăn quả, cây đặc sản có giá trị kinh tế cao. Thu nhập bình quân đầu người và thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt chỉ tiêu đề ra. Kết cấu hạ tầng giao thông được chú trọng đầu tư. Thành phố Hòa Bình và các thị trấn được đầu tư nâng cấp mở rộng. Các vùng nông thôn có nhiều đổi mới. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh, kể cả vùng cao vùng khó khăn được cải thiện đáng kể; văn hóa – xã hội được chăm lo phát triển, có nhiều tiến bộ; việc thực hiện chính sách đối với người có công được quan tâm, các hoạt động xã hội, từ thiện được đẩy mạnh. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được tăng cường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đảng bộ đã triển khai thực hiện có kết quả bước đầu Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo được sự chuyển biến trong giữ gìn đạo đức, lối sống; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Chính quyền các cấp; củng cố hệ thống chính trị và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh. Đây là những tiền đề, những thuận lợi cơ bản, hết sức quan trọng để tỉnh Hòa Bình phát triển mạnh mẽ, vững chắc hơn trong những năm tới và đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển chung của cả nước.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hòa Bình đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
Thưa các đồng chí,

Khẳng định và phấn khởi trước những thành tích đã đạt được, song với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, chúng ta cũng cần đánh giá đúng mức những mặt còn hạn chế, yếu kém để từ đó tìm ra giải pháp khắc phục. Hòa Bình vẫn còn là tỉnh nghèo, quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh còn thấp. Dù đã có nhiều cố gắng nhưng sẽ gặp một số khó khăn khi hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Tỉnh vẫn chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh về nhiều mặt, trong đó có lợi thế tiếp giáp với thủ đô Hà Nội. Hệ thống cơ sở hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; cải cách hành chính chưa thật mạnh mẽ, chưa tạo được môi trường đủ hấp dẫn để thu hút mạnh mẽ hơn  các nguồn vốn đầu tư. Việc ứng dụng Khoa học - Công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất còn hạn chế. Việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm. Năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp còn thấp; quy mô công nghiệp, dịch vụ còn nhỏ; công nghiệp chế biến nông, lâm sản chưa chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu của thi trường. Sản phẩm dịch vụ du lịch còn đơn điệu, chất lượng thấp. Chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa còn nhiều hạn chế. Tội phạm ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, kết quả giảm nghèo chưa bền vững. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý của một số cấp chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh còn nhiều hạn chế. Tôi đề nghị Đại hội thảo luận sâu về những hạn chế, yếu kém, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của tình hình này để có biện pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Thưa các đồng chí,

Đại hội Đảng Bộ tỉnh là sự kiện chính trị trọng đại của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Đại hội sẽ thảo luận, đánh giá những thành tựu đã đạt được, những mặt còn hạn chế, yếu kém, phân tích những nguyên nhân của tình hình, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quyết định sự phát triển của tỉnh trong 5 năm tới. Tôi cơ bản đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, nhiệm vụ trong báo cáo do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trình bày trước Đại hội, đồng thời nói thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận.

Trong 5 năm nhiệm kỳ tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc của đất nước ta có nhiều thời cơ thuận lợi lớn cũng nhưng cũng có những khó khăn, thách thức gay gắt do những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, nhất là tình hình tranh chấp chủ quyền căng thẳng trên Biển Đông, biến động kinh tế khu vực và thế giới gần đây. 5 năm tới, mức độ hội nhập quốc tế của nước ta sẽ ngày càng sâu, nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương sẽ có hiệu lực; hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN. Tình hình này sẽ tạo ra cho nước ta nhiều thời cơ để phát triển, vừa đặt ra nhiều thách thức mới; mức độ cạnh tranh kinh tế sẽ gay gắt hơn trên nhiều lĩnh vực, không chỉ trên thị trường bên ngoài mà ngay trên cả thị trường trong nước. Cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hòa Bình phải quán triệt đầy đủ tình hình này, bên cạnh việc phải luôn phát huy tối đa mọi tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, Hòa Bình là một tỉnh có về dày lịch sử, nhân dân cần cù, sáng tạo, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng; là cửa ngõ của các tỉnh miền núi Tây Bắc, tiếp giáp Thủ đô Hà Nội, có điều kiện giao thông thuận lợi, khí hậu, đất đai phù hợp với việc phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, có điều kiện cho phát triển du lịch, có tiềm năng phát triển công nghiệp, kể cả công nghiệp cao, có khả năng cạnh tranh trong nước và xuất khẩu. Phát huy các tiềm năng, lợi thế và các kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, khó khăn, Đảng bộ và nhân dân Hòa Bình cần nỗ lực phấn đấu, phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, trở thành tỉnh phát triển trung bình của cả nước đến năm 2020.

Để đạt mục tiêu đó, Hòa Bình cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế. Hòa Bình cần ưu tiên đầu tư thích đáng cho việc cải tạo, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, cải tạo và nâng cấp các tuyến đường giao thông, hệ thống lưới điện, các công trình thủy lợi, đảm bảo đủ nước cho sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân; đặc biệt là cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối với thành phố Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng, để mở rộng liên kết vùng, trước hết với thành phố Hà Nội nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, tiêu thụ hàng hóa và phát triển du lịch, cùng với xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, Hòa Bình cần quan tâm phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nhất là tăng cường đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo sự hấp dẫn, thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn trong và ngoài tỉnh, vốn đầu tư nước ngoài. Đây là những nỗ lực rất quan trọng để phát triển nhanh, nhưng Hòa Bình còn hạn chế, cần tập trung đột phá trong những năm tới.

Tiếp tục tái cơ cấu, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện, cả trồng trọt và chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại, liên kết chặt chẽ từ khâu giống, kỹ thuật canh tác, thu hoạch, bảo quản, chế biến xây dựng thương hiệu hàng hóa và tiêu thụ theo chuỗi giá trị để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích. Nhân rộng các mô hình sản xuất các loại cây ăn quả, cây công nghiệp, cây đặc sản có giá trị kinh cao. Phát triển mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, nhất là thủy sản trong hồ thủy điện Hòa Bình gắn với bảo vệ môi trường. Hết sức quan tâm tới trồng và bảo vệ trừng, nâng độ che phủ rừng gắn với phát triển công nghiệp ché biến gỗ (như sản xuất gỗ MDF), vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ môi trường, bảo vệ hồ thủy điện Hòa Bình và nguồn nước cho các dòng sông lớn trên địa bàn. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phát động thành phong trào thi đua sôi nổi, liên tục, phát huy mạnh mẽ vai trò làm chủ của nông dân, thu hút các nguồn lực xã hội và sự hỗ trợ, hướng dẫn của Nhà nước, ưu tiên cho vùng có nhiều khó khăn. Cùng với nông nghiệp, Hòa Bình cần thu hút đầu tư, liên kết các tỉnh trong vùng kinh tế động lực đồng bằng Bắc bộ, phát triển mạnh mẽ công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản gắn với vùng sản xuất nguyên liệu; công nghiệp sử dụng nhiều lao động, sản xuất nguyên liệu; công nghiệp sử dụng lao động, sản xuất hàng hóa xuất khẩu (như may mặc, giầy da),sản xuất vật liệu xây dựng tỉnh có lợi thế; phát triển sản xuất tiểu thu công nghiệp, sản xuất các loại sản phẩm thủ công truyền thống gắn với phât triển du lịch. Liên kết với các doanh nghiệp du lịch lớn trong nước (như du lịch thành phố Hồ Chí Minh, du lịch Hà Nội) để phát triển du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng mà Hòa Bình có tiềm năng rất lớn. Gắn bó chặt chẽ với sự phát triển công nghiệp, dịch vụ, Hòa Bình cần chú ý quan tâm tới quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị, từ thành phố Hòa Bình đến các thị trấn và các thành phố khác trong tương lai để có các đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Hòa Bình và không thua kém so với các thành phố các nước tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á, cũng như phải hết sức quan tâm tới bảo vệ môi trường. Cùng với kinh tế, Đảng bộ phải đồng thời quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, chăm lo đúng mức sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững, các chính sách đối với những người có công với nước, các đối tượng khó khăn trong xã hội; khuyến khích các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát hiện và xử lý kịp thời những vụ, việc phức tạp, không để trở thành điểm nóng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình hình tội phạm và tệ nạn về ma túy; thực hiện tốt các chính sách về tôn giáo, dân tộc. nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa quyết định, để giữ vững an ninh, quốc phòng là luôn phải xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Yếu tố có ý nghĩa then chốt, quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên là phải chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Tăng cường và nâng cao chất lượng đấu tranh phòng chống lãng phí, tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực và hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức liêm chính, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, kính trọng nhân dân, không cửa quyền, hách dịch với nhân dân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Cùng với thảo luận, quyết định những vấn đề lớn đối với sự phát triển của tỉnh trong 5 năm tới, Đại hội còn có trọng trách là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII của Đảng và thảo luận, đóng góp ý kiến với các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn được những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và làm việc có hiệu quả, có khả năng đóng góp vào sự lãnh đạo của cấp ủy, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý. BCH khóa mới phải thực sự là một khối đoàn kết thống nhất chung sức đồng lòng để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI của tỉnh đề ra. Đồng thời bầu các đại biểu tiêu biểu, thay mặt cho Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đóng góp vào thành công của Đại hội.

Những văn kiện trình Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và của Đảng ta trong những năm tới. Các văn kiện đã được chuẩn bị hết sức công phu. Đảng ta chủ trương phát huy dân chủ, huy động trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân tham gia vào xây dựng và quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước, trong đó có sự đóng góp của các Đại hội Đảng bộ các tỉnh. Đề nghị Đại hội thảo luận kỹ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, đúng tầm, góp phần nâng cao chất lượng của các văn kiện trình Đại hội.

Cuối cùng, một lần nữa, tôi chúc các đồng chí đại biểu cùng các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Chúc Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hòa Bình phấn đấu sớm đưa Hòa Bình trở thành tỉnh phát triển trung bình của cả nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta.

Xin trân trọng cảm ơn !

TIN LIÊN QUAN
PV
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều