phan việt cường

tin tức về phan việt cường mới nhất

Những “hạt giống đỏ” được ươm mầm ngày cận Tết
 

04/02/2019

Trong vòng 3 tháng gần đây, nhiều chức danh chủ chốt của Tỉnh ủy các tỉnh Bắc Giang, Quảng Nam, Phú Thọ, Quảng Ninh đã được trao cho những nhân sự triển vọng.