phân biệt chủng tộc

tin tức về phân biệt chủng tộc mới nhất

New Zealand lên kế hoạch cải tổ lực lượng cảnh sát trước nạn phân biệt chủng tộc
 

13/06/2020

Theo Insider, chính quyền New Zealand đang lên kế hoạch xây dựng lực lượng cảnh sát tuần tra không có vũ trang.