PayGov

tin tức về PayGov mới nhất

Cổng hỗ trợ thanh toán công quốc gia có ưu điểm gì nổi bật?
 

24/07/2020

Cổng PayGov không chỉ đáp ứng nhu cầu thanh toán cho dịch vụ công trực tuyến mà còn có thể mở rộng đáp ứng nhu cầu thanh toán trực tuyến của người dân đối với dịch vụ, tiện ích khác như: y tế, giáo dục, điện, nước,…