OPCOP

tin tức về OPCOP mới nhất

Cao Bằng: Phấn đấu có 5-10 sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh trong năm 2020
 

03/08/2020

Các sản phẩm sẽ được đánh giá, lựa chọn từ các sản phẩm xuất sắc nhất tại các huyện, thành phố.