ông Trump dương tính virus SARS-Cov-2

tin tức về ông Trump dương tính virus SARS-Cov-2 mới nhất

Điều gì xảy ra nếu ông Trump không thể thực hiện nhiệm vụ tổng thống?
 

03/10/2020

Hôm 2/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-Cov-2. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu ông Trump không đủ sức khỏe để thực hiện các nhiệm vụ của tổng thống?