ông jonathan hạnh nguyễn

tin tức về ông jonathan hạnh nguyễn mới nhất

Ông Jonathan Hạnh Nguyễn nói gì về ủng hộ chống Covid-19 và hạn mặn miền Tây?
 

21/03/2020

Ông Jonathan Hạnh Nguyễn cho biết số tiền 30 tỷ đồng này gia đình ông dành ủng hộ phòng chống Covid-19 và hạn mặn ở miền Tây, bao gồm cả 6,5 tỷ đồng mà báo chí thông tin ngày 19/3. Thông tin cá nhân ông ủng hộ 30 tỷ và vợ ông 6,5 tỷ là không đúng.