ông biden bao nhiêu tuổi

tin tức về ông biden bao nhiêu tuổi mới nhất

Câu hỏi lớn khi ông Biden bước sang tuổi 79 ngày hôm nay
 

20/11/2020

Do tuổi tác cao, nhiều người nghi ngờ ông Biden sẽ chỉ giữ chức Tổng thống Mỹ một nhiệm kỳ và không ra tái tranh cử.