ông bầu

tin tức về ông bầu mới nhất

Highlands Coffee, Otoke Chicken, McDonald’s… tràn ra phố cạnh tranh với hàng quán bình dân
 

26/07/2020

Sau Covid-19, các chuỗi F&B chợt nhận ra: quan trọng nhất là mỗi tháng túi mình có bao nhiêu tiền chứ không phải điều tiếng sang hèn.