ôn thi vào lớp 6

tin tức về ôn thi vào lớp 6 mới nhất

Trọng tâm kiến thức Tiếng Anh trong đề thi đánh giá năng lực vào lớp 6
 

14/06/2020

Hoàn thành câu, chọn từ khác loại, nối, đọc đoạn văn trả lời câu hỏi, viết lại câu, sắp xếp câu là những dạng bài thường xuất hiện trong đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 6 các năm qua mà thí sinh cần lưu ý.