ôn thi học kỳ

tin tức về ôn thi học kỳ mới nhất

Đến kiểm tra học kỳ, đề cương, văn mẫu lại lên ngôi
 

07/01/2021

Tôi cảm thấy khó chịu khi phải ngồi dò bài cho đứa con đang học lớp 3 học thuộc hai bài văn mẫu.