Olympic Tokyo

tin tức về Olympic Tokyo mới nhất

Đảng cầm quyền Nhật Bản để phụ nữ vào họp nhưng không được phát biểu
 

18/02/2021

Đảng cầm quyền Nhật Bản sẽ cho phép phụ nữ tham gia các cuộc họp của đảng với tư cách quan sát viên và không được phát biểu ngay tại phiên họp.