ở nhà là yêu nước

tin tức về ở nhà là yêu nước mới nhất

“Tôi là Trâm - Ở nhà cho yên tâm'
 

28/03/2020

Hôm nay, nhiều người đã gặp những thông điệp trên facebook như thế này: Tôi là Trâm - Ở nhà cho yên tâm; Tôi là Trường - Không đi 'tám' ngoài đường; Tôi là Bằng - Ở nhà, không lằng nhằng!...