Nutifood

tin tức về Nutifood mới nhất

Quỹ Phát triển Tài năng Việt tiếp năng lượng cho lực lượng chống dịch Hà Tĩnh
 

25/06/2021

Ngày 25/6/2021, Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu trao tặng 25.000 sản phẩm sữa tươi 100 điểm NutiMilk cho lực lượng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Hà Tĩnh. Các sản phẩm trao tặng do Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tài trợ.