nước thải

tin tức về nước thải mới nhất

Mục sở thị hệ thống cống ngầm trên sông Tô Lịch để 'tách' nước thải
 

09/12/2020

Hệ thống cống thu gom nước thải - một trong những hạng mục quan trọng thuộc dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đang được công nhân lắp đặt dọc sông Tô Lịch.