nước thải

tin tức về nước thải mới nhất

Đà Nẵng ban hành quy định mới về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước
 

13/07/2020

Quy định về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn TP Đà Nẵng có hiệu lực từ ngày 15/7 sẽ cụ thể hóa trách nhiệm quản lý tài nguyên nước đối với các của các sở, ban, ngành và tổ chức, cá nhân có liên quan.