Nộp thuế thu nhập cá nhân

tin tức về Nộp thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Từ 1/7, thu nhập 15 triệu đồng, nuôi 1 con có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?
 

06/06/2020

Ngưỡng thu nhập chịu thuế tối thiểu của cá nhân tăng lên 11 triệu đồng được áp dụng từ 1/7 theo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Trong trường hợp nếu nuôi 1 con, thu nhập 15 triệu đồng/tháng thì có phải nộp thuế không?.