nộp thuế điện tử

tin tức về nộp thuế điện tử mới nhất

Hết tháng 8, có 777.916 doanh nghiệp nộp thuế điện tử
 

31/08/2020

Theo Tổng cục Thuế, tính từ ngày 1/1 đến 19/8/2020, các doanh nghiệp đã thực hiện 2.236.934 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là 406.887 tỷ đồng và 21.708.427 USD.