nông thôn mới

tin tức về nông thôn mới mới nhất

Liên minh HTX Đắk Nông thúc đẩy tìm đầu ra cho sản phẩm HTX nông nghiệp
 

24/10/2020

Những năm gần đây, Liên minh Hợp tác xã Đắk Nông khẳng định được vai trò quan trọng trong phong trào xây dựng nông thôn mới, giúp nhiều HTX đa dạng hóa các loại hình kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho người lao động