nông nghiệp sạch

tin tức về nông nghiệp sạch mới nhất

Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ
 

26/06/2020

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030.