nông nghiệp hữu cơ

tin tức về nông nghiệp hữu cơ mới nhất

'Hai đứa ngây' làm nông nghiệp theo hướng hữu cơ
 

22/12/2020

Đó là câu chuyện hai vợ chồng làm trang trại ở Nghệ An. Do trồng trọt kiểu khác người nên bị nông dân trong vùng gọi là “hai đứa ngây”.