nồi áp suất

tin tức về nồi áp suất mới nhất

Nồi áp suất giúp người dân Ấn Độ vượt 'bão giá' thực phẩm và gas
 

25/04/2022

Đối mặt với cơn 'bão giá' thực phẩm và gas, người dân Ấn Độ chọn cách cho tất cả đồ ăn vào trong nồi áp suất để nấu nhanh.